Chính Sách Bảo Mật

Motorist Vietnam Co, Ltd (“Motorist”) rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi yêu cầu bạn đọc kỹ chính sách quyền riêng tư này ("Chính sách") vì nó chứa thông tin quan trọng về những gì sẽ xảy ra khi Motorist thu thập thông tin cá nhân về bạn và cách Motorist sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Chính sách này áp dụng cho thông tin chúng tôi đã thu thập và nhận được trong quá trình bạn sử dụng các trang web, ứng dụng di động và dịch vụ của chúng tôi (gọi chung là “Dịch vụ”)