Làm thế nào chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?

hỏi về Bán Xe

8 tháng trước đó

Khi bán xe tại Motorist. Tại sao tôi cần cung cấp nhiều thông tin như biển số xe hay hồ sơ kiểm định?

209 lượt xems 1 Trả Lời

Làm thế nào chúng tôi có thể hỗ trợ bạn?

1Trả Lời

0
Hansel
Motorist xác minh mọi thông tin với sở giao thông đường bộ để người đưa thông tin xe là chủ sở hữu thực sự của chiếc xe và biết thêm thông tin chi tiết để có được mức giá cao nhất có thể cho chiếc xe. Không phải tất cả thông tin đều được yêu cầu, nhưng nhiều thông tin hơn có nghĩa là nhận được mức giá chính xác nhất.
Trả lời

8 tháng trước đó